Наукові читання. Тичинівська епоха. Народження поетів, до 130-річчя від дня народження Павла Тичини, 14 травня 2021 р.

Запрошуємо на наукові читання, присвячені до 130-річчя від дня народження Павла Тичини.
Тематичні напрямки для доповідей:
1. Дослідження життєвого та творчого шляху Павла Тичини.
2. Матеріали про Павла Тичину у фондових збірках та експозиціях музеїв, архівів, наукових установ, колекцій.
3. Літературний процес 1900 – 1930-х рр. в українській літературі: історичне підґрунтя, напрямки, школи, нові жанри.
4. Знакові особистості української поезії, прози, драматургії, театру, музики, образотворчого мистецтва тощо 1900 – 1930-х рр.
Заявки на участь просимо надсилати до 25 березня 2021 р. на електронну пошту tychynafm@gmail.com
Кількість учасників обмежена.
Зразок оформлення заявки на участь у читаннях:
1. Прізвище, ім’я, по батькові;
2. Місце роботи та посада (науковий ступінь і вчене звання);
3. Тема доповіді;
4. Контакти: телефон, е-mail
Вимоги до оформлення текстів: обсяг роботи 6-10 сторінок тексту, набраного в редакторі Word (шрифт Times New Roman 14 кегль, міжрядковий інтервал 1,5; поля: ліве – 25 мм, праве-15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм, вирівнювання по ширині, абзацний відступ 1,25 см).
Вгорі в правому куті в окремих рядках ім’я та прізвище автора, вчене звання, науковий ступінь, посада, місце роботи, вирівняні по правому краю. Через абзац назва доповіді жирним шрифтом через CapsLock.
Посилання на джерела та літературу в тексті – у квадратних дужках: № джерела відповідно до списку використаних джерел та літератури, № сторінки, напр.[1, с. 8], що розміщується в кінці тексту.
В кінці тексту подається Список використаних джерел та літератури за абеткою, оформлений за правилами бібліографічного опису (зразок нижче), кегль – 12, інтервал 1, список умовних скорочень.
Список використаних джерел та літератури
1. Блюдо І. Літературно-меморіальний музей-квартира П. Г. Тичини в м. Києві. Короткий путівник / І. Блюдо. – К.: Реклама,1982. – 32 с.
2. Інструкція з організації обліку та збереження музейних предметів [Електронний ресурс] Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1129-16
В разі надання ілюстрацій до тексту (формат JPEG) просимо робити помітки в тексті, де мають бути картинки. Наприклад, [іл. 1(ім’я файла)]. Назви ілюстрацій продублювати окремим документом.
Матеріали, які не відповідають вимогам, до друку не приймаються.
Доповіді, заявлені на наукові читання, будуть опубліковані окремим збірником.
Термін подання матеріалів до збірника – до 26 квітня 2021 року.
Участь у читаннях та публікація безкоштовна; приїзд, проживання та харчування за кошти учасників.
Адреса оргкомітету: 01024, м. Київ, вул. Терещенківська 5, кв. 1,3. Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини в м. Києві.
Контактні телефони: (044) 234-43-27;
0989846400 Дмитро Васильович Нестерчук
0964526885 Сергій Вікторович Прудивус

Оставьте первый комментарий

Оставить отзыв

Ваш e-mail (не публикуется).


*